Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica inwestuje w modernizację i remont dróg gminnych

Dodał: Mariusz Szcześniak Data: 2014-10-10 13:54:02 (czytane: 2191)

W dniu 23 września 2014r. dokonano kolejnego w tym roku odbioru robót budowlanych, których przedmiotem była modernizacja dróg gminnych w gminie Stopnica w ramach którego wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych.

Łącznie z zakresem I etapu modernizacji i remontu dróg gminnych w gminie Stopnica wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych o łącznej długości ponad 31 km za kwotę ok. 3,6 mln zł.
W dniu 24 września 2014r. Wójt Gminy Stopnica Ryszard Zych zawarł dwie umowy, których przedmiotem jest remont i modernizacja dróg gminnych. Remont drogi gminnej w Dziesławicach realizowany będzie przez Firmę Transportowo- Budowlano- Drogową, DYLMEX, Tomasz Dyl za kwotę ponad 187 000,00 zł z czego 80 % stanowić będzie dofinansowanie z budżetu państwa w związku z uszkodzeniem nawierzchni tej drogi przez nawalny deszcz. Remontowi poddany zostanie odcinek o długości ponad 1,5 km. Drugą umowę o wartości ponad 214 000 zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów, która obejmuje modernizację dróg gminnych o łącznej długości ponad 2,1 km.
W 2014r. Gmina uzyskała już dwukrotnie dofinansowanie do remontu dróg gminnych w miejscowościach Dziesławice i Białoborze w związku z wystąpieniem na obszarze Gminy Stopnica nawalnego deszczu. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 350 000 zł.
Kolejny wniosek Gminy Stopnica w zakresie remontu dróg złożony w związku z wystąpieniem nawalnych deszczy uzyskał wstępną akceptację Wojewody Świętokrzyskiego. Do remontu przewidziane jest pięć odcinków dróg położonych w miejscowościach, Szczytniki, Kuchary, Prusy o łącznej długości 2,8 km i wartości kosztorysowej 514 000 zł. Dofinansowanie do remontu dróg wyniesie 80 % wydatków całkowitych.
W 2014r. utwardzono kruszywem gruntowe drogi gminne o łącznej długości 16 km, na co przeznaczono środki finansowe w wysokości 610 398,00 zł. W dniu 10 października 2014 ogłoszony został kolejny przetarg na wybór dostawcy kruszywa drogowego z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych. W rezultacie realizacji niniejszego zamówienia zmodernizowanych zostanie 2,5 km dróg.
W 2014r. Gmina Stopnica przeznaczy na modernizację dróg gminnych blisko 4,7 mln zł.
Ponadto na ostatniej sesji Rady Gminy Stopnica w dniu 23 września 2014r. Gmina Stopnica podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł Starostwu Powiatowemu w Busku- Zdroju na remont dróg powiatowych zlokalizowanych w naszej gminy. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie to dobry sygnał dla mieszkańców gminy, którzy mieszkają przy drogach powiatowych. Remontowane drogi otrzymają nową nawierzchnię asfaltową, a ich szerokość zostanie zwiększona.
Podjęta została również współpraca z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich. Pierwszym rezultatem tych rozmów będzie budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej prowadzącego od drogi krajowej do szkół w Stopnica. Chodnik wybudowany zostanie jeszcze w bieżącym roku. Gmina Stopnica udzieliła w tym zakresie pomocy finansowej w wysokości 50 % kosztów budowy.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...