Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica otrzymała nagrodę za utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

Dodał: Data: 2023-11-27 07:20:50 (czytane: 875)

20 listopada 2023 roku w historycznym wnętrzu Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIII edycji konkursu "Sposób na Sukces"

organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Główną ideą konkursu "Sposób na Sukces jest promocja i upowszechnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobnie jak w latach ubiegłych Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Duda.

Gmina Stopnica, jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego, została laureatem w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W XXIII edycji konkursu „SPOSÓB NA SUKCES” nagrodzono 13 podmiotów oraz przyznano 8 wyróżnień.

Przedsięwzięcie pn. „Inkubator Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie-Przetwórstwo owoców i warzyw” zdobyło 2 miejsce w kategorii inicjatywy społeczne.

DSC_0334.JPG 

Więcej na: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/4635-uroczystosc-finalowa-xxiii-edycji-konkursu-sposob-na-sukces

 Gmina Stopnica powołała do życia Inkubator przetwórstwa rolnego w Strzałkowie

Mając na uwadze, że gmina ma charakter rolniczy, projekt miał na celu wsparcie osób pracujących na roli. Realizacja projektu była odpowiedzią na zidentyfikowane i zgłaszane potrzeby rolników oraz kół gospodyń wiejskich funkcjonujących na obszarze Miasta i Gminy Stopnica.

Zgodnie z założeniami projektu, działanie inkubatora sprzyja dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Ideą projektu jest ograniczenie roli pośredników sprzedaży płodów rolnych, głównie owoców i warzyw, a tym samym promocja krótkiego łańcucha dostaw.

Obserwując sytuację na rynku rolnym zauważyć można pewną tendencję, która jednak nie przynosi pozytywnych rezultatów dla producentów rolnych, a mianowicie skup produktów po niskich cenach od rolników i późniejsza ich sprzedaż przez pośredników za nieporównywalnie wyższe stawki. Wdrożenie projektu miało na celu zmianę postrzegania płodów rolnych przez rolnika, który dotychczas traktował owoce czy warzywa jako produkt końcowy, a obecnie po rozpoczęciu działalności inkubatora płody rolne stanowią dla rolnika półprodukt (surowiec), który przetwarzany jest na produkt o dłuższej przydatności do spożycia np. soki, susz z warzyw i owoców itp.

W ramach realizacji inwestycji dokonana została przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego w Strzałkowie na inkubator przetwórstwa rolnego (budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni 265 m2) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt został również wyposażony w linię technologiczną do produkcji soków o wydajności ok. 700 ton owoców rocznie z których zostanie wyprodukowane ok. 525 ton soków owocowych oraz suszarnię kontenerową do produkcji suszu owocowego i warzywnego.

Inkubator przetwórstwa rolnego cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica, jak również klientów z innych sąsiadujących gmin. W okresie pierwszych 18 miesięcy funkcjonowania w inkubatorze wyprodukowano ponad 130 000 litrów soków.

Całkowita wartość przedsięwzięcia obejmująca roboty budowlane i wyposażenie obiektu przekroczyła 2 miliony złotych. Operacja uzyskała dofinansowanie w wysokości 433 950 zł, które pochodziło z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zostało udzielone przez Lokalną Grupę Działania "Królewskie Ponidzie" na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

DSC_0812.JPG 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...