Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała 2,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku w Klępiu Górnym na cele mieszkaniowe dla osób starszych i niesamodzielnych

Dodał: Data: 2023-09-25 12:14:06 (czytane: 857)

Infrastruktura zewnętrzna- plac zabaw, zewnętrzna siłownia, boisko oraz świetlica wiejska usytuowana na parterze budynku, po zakończeniu realizacji projektu w dalszym ciągu dostępne będą dla mieszkańców.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na: II kwartał 2024 r.

Obserwując sytuację demograficzną oraz dostrzegając potrzeby mieszkańców, w szczególności osób starszych i niesamodzielnych, uzasadnione jest zaadaptowanie i modernizacja, w tym również termomodernizacja budynku na potrzeby świadczenia opieki dla osób potrzebujących, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Projektowane jest rozwiązanie, które ograniczy do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy. Powierzchnia użytkowa po adaptacji wyniesie blisko 500 m2, co pozwoli na zapewnienie opieki nad kilkudziesięcioma osobami.

W obiekcie realizowane będą funkcje i zadania opiekuńcze świadczone obecnie w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Stopnicy.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...