Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała blisko 80 000 zł na modernizację stołówki szkolnej

Dodał: Data: 2020-07-22 09:05:27 (czytane: 1867)

Dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Stopnicy poprzez przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych” pochodzi z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Realizacja zadania wzmocni opiekuńczą funkcję szkoły podstawowej poprzez stworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole i przedszkolu, dzięki czemu w konsekwencji wzrośnie odsetek uczniów jedzących posiłki.

Urzeczywistnienie założeń projektu wpłynie na zwiększenie wydajności kuchni, która będzie mogła obsługiwać większą liczbę dzieci, nie tylko uczniów szkoły podstawowej, ale również dzieci uczęszczające do przedszkola funkcjonującego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, do którego uczęszcza łącznie 700 dzieci.

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 150 000 zł.

Planowany termin zakończenia robót: wrzesień 2020 r.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie energii w Stopnicy

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej...