Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest. Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o udział w realizacji projektu mają czas do 4 września

Dodał: Data: 2023-08-30 12:38:50 (czytane: 773)

Projekt zakłada realizację w terminie do 20 września 2023 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z udziału w realizacji projektu wykluczone są osoby (właściciele gospodarstw rolnych), którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowanie na zadania związane z wymianą pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach niemieszkalnych (wykorzystywanych do działalności rolniczej np. gospodarczych lub/i inwentarskich).  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapowiedział jednocześnie, że dla właścicieli gospodarstw rolnych, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowania na zadanie związane z wymianą pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach niemieszkalnych (wykorzystywanych do działalności rolniczej np. gospodarczych lub/i inwentarskich), zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, odrębny nabór wniosków przeznaczony, tylko i wyłącznie dla tej grupy wnioskodawców.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokrywane są w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW).

W związku z powyższym zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2.

Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi (parter) oraz na stronie internetowej gminy. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO: 4 WRZEŚNIA 2023 r.

NIE MA POTRZEBY ABY OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK PRZED DNIEM OGŁOSZENIA NABORU SKŁADAŁY WNIOSEK PONOWNIE.

Osoba do kontaktu: Pani Monika Durnaś- tel. 41 3779 819.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..