Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na utylizację azbestu

Dodał: Data: 2024-04-17 12:11:55 (czytane: 448)

Realizując zobowiązania umowne w zakresie promocyjnym, informujemy:


01_azbest_2024.jpg

Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udział w realizacji projektu mogą wziąć osoby (właściciele gospodarstw rolnych), którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowanie na zadania związane z wymianą pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach niemieszkalnych (wykorzystywanych do działalności rolniczej np. gospodarczych lub/i inwentarskich) i zakończyli realizację projektu.  

Prawdopodobnie w II kwartale 2024 r. zostanie ogłoszony przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych bądź niemieszkalnych- gospodarskich (dla których wnioskodawca nie uzyskał dofinansowania z ARiMR na wymianę pokrycia dachowego).

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokrywane są w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW).

W związku z powyższym zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2. Nabór wniosków od mieszkańców odbywa się w systemie ciągłym- przez cały rok.

Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi (parter) oraz na stronie internetowej gminy. 

NIE MA POTRZEBY ABY OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY JUŻ WNIOSEK, SKŁADAŁY WNIOSEK PONOWNIE.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

...