Wiadomości - Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: Data: 2022-11-25 11:49:58 (czytane: 1078)

Osoby posiadające zamontowane podliczniki, które stanowią ich własność, proszone są w terminie do 5 grudnia, o  podanie rzeczywistego (obecnego) stanu podlicznika wodomierzowego, za pośrednictwem:

W przypadku nieprzekazania informacji w powyższym zakresie, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, uwzględniające stan podlicznika, nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Stan głównych liczników wodomierzowych (stanowiących własność gminy), zostanie odczytany w sposób zdalny przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, bez konieczności wchodzenia na nieruchomości stanowiące Państwa własność. 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

30 listopada upływa termin złożenia oświadczenia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą uprawniającego do niższych cen energii elektrycznej

W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono...