Wiadomości - Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: Data: 2024-02-09 12:05:18 (czytane: 1099)

Osoby posiadające zamontowane podliczniki, które stanowią ich własność, proszone są w terminie do 1 marca, o  podanie rzeczywistego (obecnego) stanu podlicznika wodomierzowego, za pośrednictwem:

W przypadku nieprzekazania informacji w powyższym zakresie, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, uwzględniające stan podlicznika, nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Stan głównych liczników wodomierzowych (stanowiących własność gminy), zostanie odczytany w sposób zdalny przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, bez konieczności wchodzenia na nieruchomości stanowiące Państwa własność. 

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/09/2023

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kwalifkacja wojskowa - informacje

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Gminy Stopnica, urodzonych w 2005 r. odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 r....