Wiadomości - Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację umożliwiającą zgłaszanie szkód w uprawach rolnych (aktualizacja)

Dodał: Data: 2022-08-31 07:58:23 (czytane: 1937)

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji internetowej udostępnionej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                      APLIKACJA ZGŁOŚ SUSZĘ.

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października. Profil Zaufany można założyć w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.

Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?

Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Do pobrania
Zgłoś​_szkodę​_rolniczą​_-​_instrukcja.pdf 4.41MB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy stwierdził dotychczas, zagrożenie wystąpienia suszy dla:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę (gatunki gleby: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty)- zboża ozime i jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

Kategoria II - Podatna na suszę (gatunki gleby: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty)- zboża ozime i jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

Kategoria III - Średnio podatna na suszę (gatunki gleby: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty)- zboża jare;

Kategoria IV - Mało podatna na suszę (gatunki gleby: glina średnia, glina średnia pylasta, glina ciężka, glina ciężka pylasta, pył ilasty, ił, ił pylasty)- nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy dla żadnych upraw.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, w kolejnych publikowanych raportach może zmienić zakres zagrożenia wystąpienia suszy na kolejne kategorie gleb i rodzaje upraw.

Szczegółowych informacji udzielają: Pan Mariusz Szcześniak- tel. 41 3779805, Pan Przemysław Kaczmarczyk- tel. 41 3779806.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..