Wiadomości - Aktualności

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodał: Data: 2021-01-01 09:02:23 (czytane: 5217)

 

 

Gmina Stopnica dzięki dofinansowaniu w wysokości 3 500 000 zł pozyskanemu w formie częściowo umarzalnej pożyczki (do 50 %)  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizuje zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne" w ramach "Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych".

TablicaZerniki.jpg

 

Gmina Stopnica dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 621 951 zł pozyskanemu w formie częściowo umarzalnej pożyczki (do 50 %)  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizuje zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec" w ramach "Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". (aktualizacja, według stanu na dzień 05.10.2021 r.).

Jastrzebiec_tablica.jpg

Gmina Stopnica dzięki dofinansowaniu w wysokości 2 000 000 zł pozyskanemu w formie częściowo umarzalnej pożyczki (do 50 %)  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizuje zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec" w ramach "Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". 

Gmina Stopnica dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 657 672,06 zł pozyskanemu w formie częściowo umarzalnej pożyczki (do 50 %)  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizuje zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki" w ramach "Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". (aktualizacja, według stanu na dzień 10.12.2020 r.).

Tablica_120x80cm_GOSPODARKA_WODNA_1.jpg 

 

Gmina Stopnica pozyskała ponad 2,6 mln zł na budowę kanalizacji w Szczytnikach

 

W dniu 27 stycznia 2020 r. Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Nowak, podpisał umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

umowa_Szczytniki.JPG

Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

Dofinansowanie udzielone zostało w formie preferencyjnej pożyczki, która zgodnie z założeniami programu podlega umorzeniu do 50 % jej wartości. Rada Miejska w Stopnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem dofinansowania. 

Realizacja inwestycji obejmuje budowę ponad 6 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej do której przyłączonych zostanie ponad 50 nieruchomości (ok. 150 mieszkańców). Planowany okres realizacji inwestycji: 09.2020-10.2021 r.

Szczytniki_aglo.JPG

W następnych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach, co uzależnione jest jednak od dostępności środków ze źródeł zewnętrznych- Unii Europejskiej, budżetu państwa.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2023

W 2023 r. w ramach realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnicy w 2023 roku” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 106 581,29 zł usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest
w ilości
255,240 Mg.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2021

W 2021 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 66 418,80 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW).

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2020

W 2020 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 71 388 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW).

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2018

W 2018 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 17 450 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) oraz w 35 % z budżetu Gminy Stopnica. Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2017

W 2017 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 22 950 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2016

W 2016 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 23 375 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2015

W 2015 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 26 137,50 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- 2014

W 2014 r. w ramach realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica” z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 19 119,37 zł.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokryte zostały w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrył wnioskodawca- posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utworzenie pracowni edukacji ekologiczno– przyrodniczej w szkole podstawowej w Stopnicy

W dniu 17 maja 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na realizację projektu pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej
w szkole podstawowej w Gminie Stopnica.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej oraz kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

W ramach projektu planowany jest zakup urządzeń do badania powietrza atmosferycznego, wody oraz gleby. Z zakupionych pomocy, uczniowie będą korzystać na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych nie tylko w pracowniach, ale także podczas wycieczek edukacyjnych
i zajęć w plenerze.

Wartość projektu wynosi 30 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 20 000,00 zł. Z nowych pomocy naukowych uczniowie będą mogli skorzystać już od nowego roku szkolnego.

Zobacz także

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej w sołectwie Kąty Stare-Folwarki

Dodane: 2021-08-03 08:56 - czytane (1464)

TAGI:


Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - NSP 2021

...