Wiadomości - Aktualności

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Dodał: Data: 2020-02-07 07:12:36 (czytane: 1462)

W okresie od dnia 3 lutego do dnia 6 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r. Osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Stopnica przejdą kwalifikację wojskową w dniach 5-6 marca br.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r., rejestracja prowadzona będzie od 3 lutego 2020r. do 6 kwietnia 2020r.

Obowiązkowi stawienia się na kwalifikacje wojskową podlegają: mężczyźni urodzeni w 2001r., i mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które: uznane zostały przez powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolne do odbycia służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby uznane za czasowo niezdolne do odbycia służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej a złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również: kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020  kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych oraz osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowe komisje lekarskie przeprowadzą kwalifikacje wojskowe  zgodnie z treścią Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego  na terenach administrowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień  (WKU) Kielce, WKU Sandomierz oraz WKU Busko-Zdrój. Po kwalifikacjach z mocy prawa,  z dniem gdy orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stanie się prawomocne, są przenoszone do rezerwy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej zobowiązana jest do przedstawienia zgodnie z wezwaniem, dokumentów: dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalają­cego na ustalenie tożsamości oraz aktualnej fotografii o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy. 

Szczegóły kwalifikacji w obwieszczeniu Wojewody Świętokrzyskiego: kliknij 

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

...