Wiadomości - Aktualności

Od 1 lipca do 30 sierpnia 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Stopnica przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit)

Dodał: Data: 2022-06-27 08:26:35 (czytane: 1260)

Inwentaryzację prowadzić będą upoważnieni pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom w/w firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania szczegółowych informacji.

 

Zarządcy obiektów, na których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

 

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Stopnica.

 

Na zrealizowanie zamówienia pozyskano ze środków będących w dyspozycji Ministra Rozwoju i Technologii dofinansowanie w wysokości 9 400 zł. Całkowita wartość umowy zawartej z Wykonawcą wynosi: 12 300 zł.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sezon letni 2022 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej...