Wiadomości - Aktualności

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców (ogniwa fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła). Termin składania wniosków do 29 stycznia

Dodał: Data: 2024-01-22 10:09:25 (czytane: 2347)

Gmina Stopnica zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto inwestycji (dofinansowanie może być jednak niższe), co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, a więc w całości musi zostać sfinansowany przez właściciela nieruchomości.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Wnioski mogą składać zarówno mieszkańcy, którzy posiadają odnawialne źródła energii, jak również osoby które ich nie posiadają.

W oparciu o dane z ankiety, parametry i moc poszczególnych urządzeń zostanie zgodnie z założeniami projektu dobrana przez audytora w sposób optymalny dla danej nieruchomości.

W związku z powyższym, do dnia 29.01.2024 r. zainteresowanych mieszkańców prosimy o złożenie podpisanej Ankiety Informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica - ankieta do pobrania.

Szacunkowe ceny rynkowe brutto instalacji:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kW- 21 000 zł;

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW- 35 000 zł;

Magazyn energii dla instalacji o mocy 6 kW- 24 000 zł;

Magazyn energii dla instalacji o mocy 10 kW- 40 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] (ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie) 10 kW- 42 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] 5 kW- 49 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] 20 kW- 54 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] 25 kW- 65 000 zł;

Pompa powietrzna dla uzyskania ciepłej wody użytkowej- 13 000 zł.

 

Realizacja projektu planowana jest na 2025 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu UE.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dodatek osłonowy dla mieszkańców przy uwzględnieniu kryterium dochodowego

Od 18 stycznia 2024 r. można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego...