Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na "Przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica"

Dodał: Data: 2022-08-01 10:02:37 (czytane: 1170)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, zawarł umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Mariusz Kozera- właściciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych "HYDROCOMPLEX" z Buska-Zdroju.

Całkowita wartość robót wynosi: 4.942.196,35 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych opiewa na kwotę: 3.817.143,52 zł.

Wkład własny Gminy Stopnica: 1.125.052,83 zł.

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej azbestowej sieci wodociągowej w miejscowościach: Strzałków, Suchowola, Szklanów o długości ok. 10 km oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m3  dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody dla 20 sołectw w Gminie Stopnica.

W ostatnich latach obserwowany jest spadek wydajności ujęcia wody w Wolicy co jest bezpośrednim skutkiem zmniejszenia sumy opadów deszczu w ciągu roku. Wobec zwiększonego poboru wody przez odbiorców, podjęto działania związane z zapewnieniem odpowiedniej rezerwy wody pitnej dla mieszkańców z ujęcia w Wolicy.

Jednocześnie od 2021 r. prowadzone są wiercenia poszukiwawcze wody pitnej. Dotychczas na ten cel przeznaczono ponad 120 000 zł. W wyniku podjętych działań wykonano trzy nowe odwierty, które w najbliższej przyszłości włączone zostaną do eksploatacji w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dostaw wody do wszystkich miejscowości w Gminie Stopnica.    

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: październik 2023 r.

DSC_0844.JPG

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. w siedzibie Urzędu (Biuro Obsługi Interesanta,...