Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Stopnicy"

Dodał: Data: 2022-05-18 11:38:47 (czytane: 1103)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę z Wykonawcą robót.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyło Konsorcjum: Masters Rubber z siedzibą w Mysłowicach– Lider Konsorcjum oraz Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z siedzibą w Leszczach- Partner Konsorcjum.

 DSC_0729_1.JPG

Zakres projektu obejmuje: budowę oświetlenia stadionu wraz z nagłośnieniem oraz oświetlenia boiska treningowego, poprzez: montaż 6 masztów wielokątnych o wys. 14 m oraz 28 naświetlaczy LED, 4 masztów o wys. 12 m oraz 12 naświetlaczy LED, 4 głośników tubowych dwudrożnych zainstalowanych na masztach oświetleniowych, 8 głośników (projektorów dźwięku) zamontowanych zostanie na słupach pod zadaszonymi trybunami. Projekt zakłada ponadto modernizację istniejącej syntetycznej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz kortu tenisowego.

 

Projekt zrealizowany zostanie w 2022 r.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 550 000 zł.

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych opiewa na kwotę 1 350 000 zł.

gmina_stopnica.jpg

 


Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..