Wiadomości - Aktualności

Podziękowanie dla mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica

Dodał: Data: 2024-04-10 09:12:35 (czytane: 887)

Dziękuję Państwu za obdarzenie mnie po raz kolejny zaufaniem i oddanie głosu na moją kandydaturę.

Deklaruję, że w dalszym ciągu będę dążył do rozwoju naszej Małej Ojczyzny, tak abyście Państwo byli dumni, że jesteście mieszkańcami Miasta i Gminy Stopnica. Mam nadzieję, że sprostam Państwa oczekiwaniom. Wierzę, że kolejne lata pracy upłyną pod znakiem współpracy ponad podziałami w trosce o wspólne dobro mieszkańców.  

Dziękuję dotychczasowym radnym i sołtysom, którzy przyczynili się do realizacji wielu zadań i inwestycji. Pokładam nadzieję, że również nowy skład Rady Miejskiej będzie otwarty na współpracę.

Życzę nam wszystkim aby w atmosferze konstruktywnej debaty oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia, podejmowane były najlepsze dla naszej społeczności decyzje.

 

Z wyrazami szacunku

Ryszard Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..