Wiadomości - Aktualności

Powstanie Buski Klaster Energii

Dodał: Data: 2022-11-04 14:45:05 (czytane: 415)

27 października 2022 r. w sali plenarnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, Gmina Stopnica podpisała umowę w sprawie utworzenia Buskiego Klastra Energii.

Zobacz

Klaster energii to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz paliw.

Celem powyższych działań jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Dokument ma na celu również ograniczenie kosztów za energię oraz realizacji inwestycji OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Kolejnym działaniem w ramach zawartej umowy jest opracowanie bilansu energetycznego Klastra,  określenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną na podstawie analizy dokumentów przedłożonych przez Gminy zakładających Klaster. Podjęte działania służą poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

 Zobacz

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..