Wiadomości - Aktualności

Preferencyjny zakup paliwa stałego w Gminie Stopnica

Dodał: Mariusz Data: 2022-11-08 13:18:05 (czytane: 977)

Można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, należy składać:

  • w Biurze Obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, lub
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal (wniosek opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przesłany wniosek przez portal ePUAP opatrzony podpisem kwalifikowanym), adres skrzynki ePUAP: w pozycji „Wybierz urząd” należy wpisać Gmina Stopnica bądź f3dd0jw725, lub
  • za pośrednictwem operatora pocztowego

Obecnie brak jest informacji w zakresie:

- terminu dostępności węgla (kiedy, jaki sortyment, w jakiej ilości będzie on dostępny);

- jakości i kaloryczności sprzedawanego węgla (kupujący nabywał będzie węgiel na własne ryzyko);

- czy węgiel będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tzn. osób które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż:

- do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

- osoba uprawniona będzie mogła zakupić węgiel w następujących okresach, w ilości:

a) do 31.12.2022 r.- 1,5 tony,

b) w okresie od 1.01.-30.04.2023- 1,5 tony;

- wnioskodawca (osoba uprawniona do zakupu) składa oświadczenie, że zarówno on, jak również żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości o której mowa powyżej.


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, prosimy składać bez zbędnej zwłoki.

 

 

Wniosek - plik do pobrania

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica przystąpiła do systemu sprzedaży węgla dla mieszkańców

Nie jest znany termin rozpoczęcia sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. ...