Wiadomości - Aktualności

Program Rodzina 500+

Dodał: PatrykL Data: 2016-03-07 08:54:05 (czytane: 4987)

Gmina Stopnica przystąpiła do realizacji Programu "Rodzina 500 plus:, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia niezależnie od dochodu lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie  od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.
Do  ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w  okres  będą brane dochody za 2014 r  (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Gminy Stopnica od 01 kwietnia 2016 r. będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy
Aktualnie wstępne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można uzyskać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy .
od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:00 do 15:00 oraz pod numerem telefonu 41 3779 800 wew. 22.

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu

...