Wiadomości - Aktualności

Przebudowa kolejnych dróg powiatowych dofinansowanych przez Gminę Stopnica

Dodał: Data: 2017-07-06 07:30:35 (czytane: 3820)

Zadanie realizowane obecnie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku poprzednim, która obejmowała przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Falęcin Nowy oraz Białoborze.

Dzięki dofinansowaniu przebudowane zostanie 2,5 km drogi powiatowej w miejscowościach Białoborze, Klępie Dolne.

Zakres inwestycji obejmuje:

- poszerzenie jezdni z 4 m do 5,5 m,

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

- remont przepustów i zjazdów na drogi boczne,

- wykonanie pobocza gruntowego oraz jego wzmocnienie kruszywem kamiennym,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- montaż barier sprężystych.

Roboty budowlane zakończone zostaną do 30 września 2017 r.

Realizowana inwestycja została sklasyfikowana na wysokiej pozycji listy rankingowej ze względu na fakt, iż jest ona kontynuacją zadania z roku poprzedniego oraz stanowi jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych, stanowiących swego rodzaju „małą obwodnicę” Stopnicy prowadzącą do dwóch dróg wojewódzkich w kierunku Starachowic oraz Staszowa.   

Łącznie w latach 2015-2017 Gmina Stopnica udzieliła Powiatowi Buskiemu pomocy finansowanej w wysokości ponad 739 000 zł. W rezultacie poczynionych nakładów inwestycyjnych nowa nawierzchnia asfaltowa pokryje ponad 8,8 km dróg powiatowych.

W kolejnych latach planowane są przebudowy pozostałych odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Stopnica. W budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczonych na ten cel zostanie ponad 600 000 złotych.

 DSC_0571.JPG

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Letnie spotkanie z muzyką

Gminne Centrum Kultury zaprasza na letnie spotkanie z muzyką....