Wiadomości - Aktualności

Rada Miejska w Stopnicy podjęła uchwałę w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Stopnica

Dodał: Data: 2024-03-11 08:03:56 (czytane: 1161)

Po zakończeniu inwestycji z zakresu podstawowych usług, w tym m.in. budowy dróg i kanalizacji, a tym samym uzbrojeniu w media niemal całej gminy, w tym nieruchomości usytuowanych przy głównych ciągach  komunikacyjnych podjęto uchwały z zakresu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konary zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 73 oraz przystąpiono do sporządzenia planów ogólnych dla Miasta i Gminy Stopnica.

Opracowanie planów ogólnych ma na celu zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wpłynąć na łatwiejszą i szybszą realizację inwestycji, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez wdrażanie zintegrowanych programów inwestycyjnych.    

Plan ogólny stanowić będzie bazę w zakresie ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz stanowić będzie podstawę prawną do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

...