Wiadomości - Aktualności

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych paliwami gazowymi

Dodał: Data: 2023-01-20 17:05:25 (czytane: 1052)

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu - w przypadku pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomoca środów komunikacji elektronicznej, tj. e-PUAP nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku wniosków złożonych od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r., a w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego  wniosku o refundację.

Wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy.

 

 

1.     Wniosek

2.     Informacja o przetwarzaniu danych

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/09/2023

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenie dla rolników

...