Wiadomości - Aktualności

Remont i modernizacja dróg gminnych zakończone

Dodał: Data: 2019-10-18 11:43:49 (czytane: 2486)

W 2019 r. na inwestycje drogowe przeznaczono blisko 3 mln złotych. Z budżetu państwa pozyskano na ten cel ponad 800 000 zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 25 km dróg gminnych.

Dobiegają końca roboty budowlane związane z remontem 13 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 13,5 km. Wartość zrealizowanych robót wyniesie ok. 1,4 mln złotych z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 50 % kosztów.

Zakończono również realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Mariampol- Mietel od km 0+000 do km 1+400” o wartości 130 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 80 % nakładów. Kolejne odcinki dróg zgłoszone do remontu, oczekują na ocenę Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.


„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzałkowie, odcinek o długości 459 m” to kolejne zadanie, które zostało już wykonane. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 42 000 zł. Dofinansowanie w wysokości ok. 10 000 zł pochodzić będzie ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wsparcia finansowego udzielono na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ponadto, w bieżącym roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją ponad 9,5 km dróg gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. Wartość umowy z Wykonawcą opiewała na kwotę blisko 1 040 000 zł.

DSC_0492.JPG
 

Na dostawę kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg kamiennych oraz utwardzenia dróg gruntowych przeznaczono 340 000 zł. W rezultacie realizacji zamówienia obejmującego dostawę kruszywa zmodernizowano ponad 5 km dróg gminnych.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie...