Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: PatrykL Data: 2015-10-23 07:39:58 (czytane: 3631)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) zawiadamiam, że w dniu 28 października 2015 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie nagrody uczniowi Mateuszowi Wróblowi za wybitne osiągnięcia
    sportowe,

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 września 2015 r.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady

    Miejskiej.

6. Rozpatrzenie informacji o:

    1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2015 roku,

    2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu

         realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

    3) przebiegu wykonania planu finansowego  przez samorządowe instytucje kultury,

    4) realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015,

    5) wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy
         Stopnica,

    6) wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników
         samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

1)     w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectw Czyżów i Zaborze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku,

2)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023,

3)     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

4)     w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju,

5)     w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2016-2019.

6)     w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/21/12 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...