Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: PatrykL Data: 2015-11-06 14:19:17 (czytane: 3240)

ZAWIADOMIENIE
             
            Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) ) oraz § 1 pkt 8 Regulaminu Rady Miejskiej w Stopnicy stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Stopnica przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Stopnicy Nr III/25/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 250 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2015 r. ( wtorek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XIV/20/2012 Rady  
    Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków
    komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz
    warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...