Wiadomości - Aktualności

Stopnickie Laboratorium Przyszłości

Dodał: Data: 2022-01-21 07:25:49 (czytane: 1361)

W 2021 r. na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy przeznaczono blisko 190 000 zł. Dofinansowanie ze środków rządowego programu Laboratorium Przyszłości wyniosło 146 400 zł.

Celem inicjatywy jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) oraz stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach projektu placówkę edukacyjną wyposażono między innymi w: zestawy okularów VR (wirtualna rzeczywistość) z osprzętem i oprogramowaniem, programy i zestawy do robotyki, drukarkę 3D, mikrokontroler (edukacyjny zestaw dla początkujących programistów), stację lutowniczą, aparat cyfrowy ze specjalistycznym osprzętem, mikrofony.

LEGO® Education w Szkole Podstawowej w Stopnicy

Przyjazna, nowoczesna i angażująca edukacja to coś, do czego wszyscy dążymy. Nauka przez zabawę, praca metodą projektową, rozwijanie kluczowych kompetencji- tego doświadczą dzieci i młodzież z klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Stopnicy.

LEGO® Education to zestawy klocków dostosowanych do potrzeb dzieci w różnym wieku i na różnych poziomach edukacji, pozwalających realizować podstawę programową zarówno na przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. Dzięki nim nauczyciele mają możliwość prowadzić ciekawe i angażujące lekcje. Zakupione pomoce dydaktyczne i praca na nich pozwolą przygotować uczniów na wyzwania jutra. To inwestycja, która z pewnością zaprocentuje niebawem.

LEGO® Education w Przedszkolu w Stopnicy

Każdy, kto ma dziecko w wieku przedszkolnym wie, że najważniejszą i zajmującą najwięcej czasu w ciągu dnia aktywnością na tym etapie rozwoju jest zabawa. Odtwarzanie ról, budowanie i przekształcenia konstrukcji, zabawy ruchowe, odkrywanie świata, zabawy samodzielne, parami i w grupie - tym zajmują się przedszkolaki na całym świecie.

System LEGO® Education wykorzystuje naturalną ciekawość dzieci do nauki i rozwijania kompetencji potrzebnych na dalszych etapach życia. Podczas swobodnych zabaw i w czasie zorganizowanych zajęć, dzieci odkrywają podstawy STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics)oraz  ćwiczą umiejętności społeczne i emocjonalne.

Mierzenie się z konkretnymi problemami i prowadzenie pierwszych własnych projektów wzmacnia umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów metodą prób i błędów. Wspólne zadania dla mniejszych i większych grup dzieci, pozwalają im sprawdzać się w różnych rolach społecznych i sytuacjach związanych z podziałem zadań, podejmowaniem odpowiedzialności za swoją część projektu i obdarzanie zaufaniem kolegów i koleżanek.

Na tym etapie ważny jest rozwój motoryki: dużej, kiedy dzieci biorą udział w zajęciach ruchowych - metoda 6 klocków pomaga w zrównoważonym rozwoju ruchowym przedszkolaków, oraz małej i mikromotoryki ćwiczonej przez składanie klocków, tworzenie budowli, dbanie o ich równowagę i proporcje. Takie zajęcia pozwalają rozwinąć sprawność rączek potrzebną przy nauce pisania.

Kompetencje cyfrowe - czyli umiejętność poruszania się w cyfrowym świecie, nie tylko odtwórczo, ale też samemu rozumiejąc i umiejąc przekształcać zachodzące procesy - ćwiczymy w przedszkolu przez programowanie trasy pociągu z zestawem Coding Express. Metoda 6 klocków uczy myślenia komputacyjnego przez kodowanie układu klocków. Jest to umiejętność wspierająca naukę matematyki i informatyki w przyszłości, ale też rozwijająca wyobraźnię przestrzenną i ćwicząca umiejętności poznawania i nazywania kierunków.

Każdy z nas słyszał dziecięce historyjki i opowieści. Umiejętności językowe i literackie kształtują się przez zwykłe rozmowy, ale też historie tworzone przez dzieci i ich starania, żeby przekazać kolegom i koleżankom precyzyjnie to, co mają na myśli. Jak zwykle pomagają w tym zastawy LEGO Education, które dają możliwości tworzenia własnych opowieści i korzystania z podpowiedzi (kart inspiracji). Dzieci odkrywają zależności przyczynowo-skutkowe i następstwa czasowe. Mogą odwzorowywać znane sytuacje, tworzyć własne zakończenia bajek i opowiadać o nich innym.

Wyobraźnia dzieci jest nieograniczona i często zaskakuje dorosłych barwnością i wnikliwością. Pracujemy na najlepszych dostępnych rozwiązaniach, żeby tą wyobraźnię wspierać, zwracając uwagę na aspekty techniczne przenoszenia tych barwnych wyobrażeń na realne konstrukcje.


Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ewidencja Obiektów Turystycznych - badanie Urzędu Statystycznego

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego...