Wiadomości - Aktualności

Trwa realizacja projektu "Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica"

Dodał: Data: 2023-01-05 07:35:41 (czytane: 846)

Całkowita wartość robót wynosi: 4.942.196,35 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych opiewa na kwotę: 3.817.143,52 zł.

Wkład własny Gminy Stopnica: 1.125.052,83 zł.

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej azbestowej sieci wodociągowej w miejscowościach: Strzałków, Suchowola, Szklanów o długości ok. 10 km oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m3  dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody dla 20 sołectw w Gminie Stopnica.

DSC_0020_1.JPG 

W ostatnich latach obserwowany jest spadek wydajności ujęcia wody w Wolicy co jest bezpośrednim skutkiem zmniejszenia sumy opadów deszczu w ciągu roku. Wobec zwiększonego poboru wody przez odbiorców, podjęto działania związane z zapewnieniem odpowiedniej rezerwy wody pitnej dla mieszkańców z ujęcia w Wolicy.

Jednocześnie od 2021 r. prowadzone są wiercenia poszukiwawcze wody pitnej. Dotychczas na ten cel przeznaczono ponad 120 000 zł. W wyniku podjętych działań wykonano trzy nowe odwierty, które w najbliższej przyszłości włączone zostaną do eksploatacji w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dostaw wody do wszystkich miejscowości w Gminie Stopnica.    

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: październik 2023 r.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

...