Wiadomości - Aktualności

W 2023 r. Gmina Stopnica na inwestycje drogowe przeznaczyła ponad 4,6 mln zł

Dodał: Data: 2023-12-27 07:44:24 (czytane: 543)

Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 13 km dróg gminnych oraz 4574 m2 placów gminnych.

Ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pozyskano dofinansowanie w wysokości 19 255,76 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 49 obręb 0025 Szczytniki o długości 266 mb”. Wsparcia finansowego udzielono na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 61 500,37 zł.

Ponadto wyłączenie ze środków budżetu gminy nakładem 3 585 710,85 zł poddano modernizacji lub remontowi poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi gminne o łącznej długości 12,915 km oraz 4574 m2 placów gminnych.

Na dostawę kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg kamiennych oraz utwardzenia dróg gruntowych oraz placów gminnych przeznaczono 969 926,46 zł. W rezultacie realizacji zamówienia obejmującego dostawę kruszywa zmodernizowano 10,50 km dróg gminnych.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I kwartale 2024 r.

Częstotliwość odbioru odpadów wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach....