Wiadomości - Aktualności

W 30. rocznicę działalności samorządu gminnego oddano do użytkowania Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy (FOTOGALERIA)

Dodał: Data: 2020-09-16 12:38:31 (czytane: 2530)

W 30. rocznicę działalności samorządu gminnego oddano do użytkowania Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy

W dniu 10 września 2020 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, odbyło się uroczyste spotkanie byłych i obecnych samorządowców, na którym podsumowano minione 30 lat pracy na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Stopnica.

Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Tułak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy, który zaprezentował dorobek Rady Miejskiej, wcześniej Rady Gminy oraz przedstawił dotychczasowych radnych. Przewodniczący Krzysztof Tułak, podziękował wszystkim osobom, które pracowały na rzecz samorządu gminnego w okresie ostatnich 30 lat. Minutą ciszy uczczono pamięć Radnych, którzy już od nas odeszli. Przewodniczący Rady Miejskiej przybliżył również historię tworzenia się fundamentu gminnej samorządności w Polsce po 1989 r. 

Ryszard Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zaznaczył, że zrównoważony rozwój oraz rozłożenie inwestycji jednocześnie we wszystkich sołectwach, eliminowało niepokoje mieszkańców, a jednocześnie pozwalało na jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego gminy. Burmistrz nadmienił ponadto, że władze gminy zabiegały w pierwszej kolejności o zapewnienie wszystkim dostępu do podstawowych usług poprzez: budowę dróg lokalnych, wodociągów, sieci gazowej, kanalizacyjnej. Wspierano rozwój edukacji, telekomunikacji, bezpieczeństwa publicznego, kultury, sportu i rekreacji. Dla realizacji planów inwestycyjnych pozyskiwano środki ze wszystkich możliwych źródeł finansowania.

Reasumując, należy podkreślić, iż wszystkie realizowane na przestrzeni ostatnich 30 lat inwestycje, były odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica. Osiągnięcia Rady Miejskiej i Burmistrza, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, sołtysów oraz pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, znalazły swoje odzwierciedlenie w bezstronnych i obiektywnych ocenach, plasujących gminę na czołowych miejscach w rankingach samorządów w skali regionu oraz kraju.

Dokonania gminy w tym okresie potwierdzają, zasadność odejścia od centralistycznego zarządzania rozwojem kraju, na rzecz decentralizacji procesu decyzyjnego i pozostawienia go w rękach wspólnoty samorządowej – mieszkańców każdej z „Małych Ojczyzn”. Dobra kondycja finansowa gminy oraz dotychczasowe osiągnięcia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość przez mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica.

Deklarujemy, że w dalszym ciągu będziemy dążyć do rozwoju naszej Małej Ojczyzny, tak abyście Państwo byli dumni, że jesteście mieszkańcami Miasta i Gminy Stopnica. Mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom. Wierzymy, że kolejne lata upłyną pod znakiem współpracy ponad podziałami w trosce o wspólne dobro mieszkańców.

Życzymy wszystkim aby w atmosferze konstruktywnej debaty oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia, podejmowane były najlepsze dla naszej społeczności decyzje.

Wkrótce na kanale Miasta i Gminy Stopnica w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCtqNbXcc0dpfrfNC_Im1rxA?app=desktop), opublikowany zostanie film z tego wydarzenia.

W Kościele Parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy, pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego ks. Jana Piotrowskiego odbyła się Msza Święta w intencji wspólnoty samorządowej oraz dalszego rozwoju Miasta i Gminy Stopnica.

Biskup Kielecki ks. Jan Piotrowski zaznaczył, że dzisiaj społeczność gminy dziękuje Bogu za 30 lat dobrych wydarzeń, zrealizowanych inwestycji.

Poświęcenie Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przez
Biskupa Kieleckiego ks. Jana Piotrowskiego

Obiekt poświęcony został przez Biskupa Kieleckiego ks. Jana Piotrowskiego, który powiedział: „Dzięki Bogu pojawiają się nowe inicjatywy, które są szczerą odpowiedzią na oczekujących pomocy w różnych życiowych sytuacjach. Myślę, że dobrze się dzieje, skoro nie tracimy wrażliwości, bo obojętność jest wielką chorobą”

Symbolicznego przekazania kluczy Dyrektorowi Caritas – ks. dr. Stanisławowi Słowikowi, dokonał Ryszard Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, który przedstawił założenia i cele jakie przyświecały decyzji o budowie obiektu. Kompleks wybudowano z myślą o świadczeniu dla mieszkańców następujących zadań:

a) rehabilitacyjnego – w którym świadczone będą usługi rehabilitacyjne, obecnie realizowane w budynku ośrodka zdrowia. Sale o łącznej powierzchni blisko 250 m2 wyposażone zostaną w nowoczesne urządzenia. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: grudzień 2020 r.;

b) senioralnego  – dedykowanego osobom nieaktywnym zawodowo i emerytom, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, ćwiczenia, zabawę, samodoskonalenie, szkolenia, korzystanie z modułu rehabilitacyjnego. Powierzchnia użytkowa 253 m2;

c) opiekuńczego o powierzchni 590 m2 – przeznaczonego dla osób starszych, których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Projektowane jest rozwiązanie w zakresie funkcjonowania modułu opiekuńczego, które ograniczy do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy.

Obiekt, którego budowa trwała 22 miesiące, powstał nakładem 6 mln złotych.  

W oficjalnych przemówieniach, które miały miejsce przed nowo wybudowanym obiektem, zaproszeni goście z uznaniem wypowiadali się o zrealizowanej inwestycji:

Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas podkreślił, że w budynku świadczone będą usługi rehabilitacyjne, obecnie realizowane w ośrodku zdrowia, zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo i emerytów, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania, ćwiczenia i zabawę. Ponadto w budynku powstały 22 miejsca w mieszkaniach chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki;

Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju oraz Jerzy Kolarz – Starosta Buski, zgodnie stwierdzili, że jest to już kolejna inwestycja, która odpowiada na potrzeby mieszkańców. Wyrazili jednocześnie pochwałę za dotychczasowe dokonania Burmistrza, wspieranego przez Radę Miejską oraz przekonanie, że z całą pewnością już wkrótce, Gmina Stopnica zaskoczy wszystkich nową inwestycją;

Pani Halina Polak, przedstawicielka seniorów ze Stopnicy zaznacza, że takie miejsce, to bardzo dobry pomysł, ponieważ osoby starsze lub niepełnosprawne mogą pozostać w swoim mieście i swoim środowisku, a przede wszystkim nie będą czuć się samotne.

- Nam jako seniorom, ale i pozostałym mieszkańcom gminy taki budynek jest niezbędny i potrzebny - zaznacza.

Konto Klubu Seniora w Stopnicy w serwisie Facebook

Więcej informacji o zasadach korzystania z usług Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, udziela Pani Wioleta Nieznalska – Koordynator projektu (Caritas Diecezji Kieleckiej)- tel. 883 316 553, mieszkania.stopnica@caritas.pl

Więcej na:

https://kielce.caritas.pl/otwarcie-nowej-placowki-w-stopnicy/

https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/osoby-starsze-i-niepelnosprawne-znajda-swoje-miejsce-w-stopnicy,113392

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/w-stopnicy-powstalo-centrum-rehabilitacyjnoopiekuncze-placowke-bedzie-prowadzic-caritas-diecezji-kieleckiej-otwarcie-10-wrzesnia/ar/c1-15157480

https://naszdziennik.pl/wiara/226236,ks-bp-jan-piotrowski-poswiecil-mieszkania-zbudowane-przez-caritas.html

https://ekai.pl/bp-jan-piotrowski-poswiecil-mieszkania-chronione-zbudowane-przez-caritas/

Zdjęć w galerii: 189

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września 2020 roku

Jak można się spisać?...