Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Stopnica, którzy ponoszą opłaty za odpady, mogą do 2 lutego dostarczyć zużyte opony do Referatu Gospodarki Komunalnej w Wolicy

Gmina Stopnica przystąpiła do projektu w ramach którego odbiorowi podlegać będą wszystkie rodzaje opon, zarówno od samochodów osobowych,...