Wiadomości - Aktualności

Wymagania krajowe w zakresie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie w obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF

Dodał: Mariusz Data: 2023-04-21 07:38:42 (czytane: 336)

1.    Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie
2.    Zabezpieczenie budynku przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
3.    Maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4.    Zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
5.    Rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
6.    Rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
7.    Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
8.    Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
9.    Używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi świń
10.     Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
11.     Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni
12.     Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa (min. w furtce) 
13.    Stosowanie urządzeń do dezynfekcji pojazdów ( np. opryskiwacz)UWAGA
Wymiary mat dezynfekcyjnych:
- szerokość nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
- długość nie mniejsza niż 1 metr


Materiały dla rolników - prezentacja

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

...