Wiadomości - Aktualności

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2024-04-18 14:54:47 (czytane: 447)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 28 lutego 2024 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku,
6. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej,
7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stopnica za 2023 rok,
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok,
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Stopnica na lata 2024-2030,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
9. Wolne wnioski.
10.Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..