Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Dodał: Mariusz Data: 2015-06-22 13:00:30 (czytane: 3327)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

logosy.JPG

Data i miejsce szkolenia: 25.06.2015 r. Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Czas trwania szkolenia od 12.00 do 18.00


Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków  Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.


Cele Szkolenia

1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015. 

2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.

3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

 

 Program Szkolenia                                                                                                                            

11.45 - 12.00 Rejestracja uczestników.

12.00 – 13.15 Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa.

13.30 – 15.30 Prezentacja działań PROW 2014-2020

15.30 – 16.30 Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

16.30 – 16.45 Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

16.45 Obiad

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...