Wiadomości - Aktualności

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy

Dodał: Data: 2022-01-01 10:20:15 (czytane: 1958)

Kompleks rehabilitacyjno-opiekuńczy, którego zakończenie budowy nastąpiło w czerwcu 2020 r., powstał nakładem 6 mln zł. Realizacja inwestycji była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców w zakresie rehabilitacji oraz opieki senioralnej.

27.jpg

Kompleks składa się z trzech modułów:

a)      rehabilitacyjnego – w którym świadczone są usługi rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne. Sale o łącznej powierzchni blisko 250 m2 wyposażone zostały w 2021 i 2022 r. nakładem ponad 220 000 zł pochodzących z budżetu Gminy Stopnica. W ramach zamówienia dostarczone zostały między innymi następujące urządzenia: wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych i dolnych, aparat do krioterapii punktowej, wielofunkcyjny aparat do fizykoterapii, wanna do masażu podwodnego i kąpieli elektrycznych, urządzenie do diatermii krótkofalowej (aparat generujący pole magnetyczne wysokiej częstotliwości), aparat wytwarzający impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości, urządzenie do naświetlania promieniowaniem widzialnym, laser ze skanerem, laser punktowy, aparat do masażu limfatycznego, masażer mechaniczny, stół i maty rehabilitacyjne, rotory zespolone, wyposażenie do kabiny UGUL, platforma równoważna, zestaw rehabilitacyjny, cykloergometr, urządzenia do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej, fotel do masażu, leżanki.

Z w/w wyposażenia nieodpłatnie (w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia) korzystają pacjenci posiadający skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu bądź lekarza prowadzącego;

b)      senioralnego [dzienna opieka senioralna] – dedykowanego osobom nieaktywnym zawodowo i emerytom, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, ćwiczenia, zabawę, samodoskonalenie, szkolenia, korzystanie z modułu rehabilitacyjnego. [komponent obecnie funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Stopnica]. Powierzchnia użytkowa 253 m2.

c)      opiekuńczego o powierzchni 590 m2 – przeznaczonego dla osób starszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. W zakresie funkcjonowania modułu opiekuńczego wdrożono rozwiązanie, które ograniczyło do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy. W ramach niniejszego modułu funkcjonują 3 trzyosobowe mieszkania chronione oraz 7 pokoi dla 21 osób. Zatem łącznie z tego modułu korzystać będzie mogło 30 osób. Wszystkie pokoje posiadają odrębne łazienki. [komponent funkcjonuje obecnie dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków własnych Caritas Diecezji Kieleckiej, dofinansowania z funduszy unijnych w ramach realizacji projektu „Nowy Wymiar Życia II" oraz dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu " Opieka Wytchnieniowa”].

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stopnicy przekazane zostało Caritasowi Diecezji Kieleckiej, który jest podmiotem cieszącym się dużym zaufaniem społecznym, nieposzlakowaną opinią, posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia jednostek o charakterze pokrewnym, zbliżonym lub tożsamym z funkcjami przewidzianymi dla wybudowanego obiektu. Caritas Diecezji Kieleckiej nie działa w celu osiągnięcia zysku, posiada wyspecjalizowaną kadrę zarządzającą oraz duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność związaną z fizjoterapią ambulatoryjną oraz szeroko rozumianą opieką, w tym również senioralną. Powierzenie administrowania i zarządzania nieruchomością przez Caritas Diecezji Kieleckiej wpłynęło na ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu ponoszonych przez gminę, ale co najważniejsze również przez mieszkańców gminy, którzy korzystają z oferty świadczonej w Stopnicy.

Więcej informacji o zasadach korzystania z usług Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (w tym Klubu Seniora), udziela Pani Wioleta Nieznalska – Koordynator projektu (Caritas Diecezji Kieleckiej)- tel. 883 316 553, mieszkania.stopnica@caritas.pl

Konto Klubu Seniora w Stopnicy w serwisie Facebook

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..