Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała 333 700 zł na remont i modernizację dróg gminnych

Dodał: Data: 2022-08-31 07:10:04 (czytane: 960)

Gmina Stopnica uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 318 700 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 387023T w miejscowości Konary, Gmina Stopnica”. Szacunkowa wartość kosztów planowanych do poniesienia na realizację zadania wynosi ponad 580 000 zł. Dofinansowanie pochodzi z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pozyskano również dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 839/1 obręb 0019 Falęcin Stary”. Wsparcia finansowego udzielono na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Szacunkowa wartość kosztów planowanych do poniesienia na realizację zadania wynosi ponad 105 000 zł.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..