Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne"

Dodał: Data: 2022-09-05 09:06:16 (czytane: 788)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, zawarł umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Pan Tomasz Adamczyk- Prezes Zarządu ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne z siedzibą w Staszowie. W podpisaniu umowy uczestniczył również Pan Julian Król- inspektor nadzoru inwestorskiego.

Całkowita wartość robót wynosi: 5 372 988,45 zł;

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie: 3.500.000,00 zł
(częściowo umarzalna pożyczka (do 50 %) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach "Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych");

Środki uzyskane w ramach konkursu Rosnąca Odporność: 500.000,00 zł

Wkład własny Gminy Stopnica: 1.372.988,45 zł.

W wyniku realizacji projektu: wybudowane zostanie ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym przyłączonych zostanie ok. 40 nieruchomości (ok. 150 mieszkańców). Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową oraz wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców.

Planowany termin oddania kanalizacji do użytkowania: IV kwartał 2023 r.

DSC_0930.JPG 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu...