Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowy z parafiami o udzieleniu dotacji w wysokości 1,4 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na obiekty sakralne. Parafie podpisały umowy z Wykonawcami robót konserwatorskich

Dodał: Data: 2024-04-16 08:01:14 (czytane: 475)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowy dotacyjne na realizację trzech zadań z zakresu odbudowy i konserwacji zabytków.

01.Parafia.JPG 

Projekt pn. „Konserwacja elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy”, obejmuje swoim zakresem prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na: oczyszczeniu powierzchni, konsolidacji odspojeń, dezynfekcji powierzchni, wykuciu zdegradowanych i cementowych spoin, uzupełnieniu ubytków kamienia i spoiny, scaleniu kolorystycznym, zabezpieczeniu powierzchni elewacji kościoła parafialnego, który wybudowany został w XIV w. z rozkazu Króla Kazimierza Wielkiego.

Wykonawca robót: Konserwator zabytków Wojciech Szczurek.

 

01.Nowicjat.JPG 

W ramach realizacji projektu pt. „Ocalić od zapomnienia- kolejny etap odbudowy Kaplicy Świętej Anny w Stopnicy” oraz projektu pn. „Kolejny etap odbudowy zniszczonej podczas II wojny światowej Kaplicy Św. Anny jako świadectwo dziejowej sprawiedliwości”, wykonane zostanie m.in. zadaszenie kaplicy oraz roboty elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe.

Murowana kaplica św. Anny wzniesiona została z inicjatywy Stefana Bidzińskiego w 1701 r. Zlokalizowana jest w ramach obiektu klasztornego, który wybudowany został z fundacji rodu Ossolińskich dla zakonu reformatów. Właścicielem kompleksu jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanów).

Wykonawca robót: Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Dawid Szlachta.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..