Wiadomości - Aktualności

Dofinansowanie dla osób fizycznych na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków

Dodał: PatrykL Data: 2015-12-21 21:33:13 (czytane: 3738)

Informujemy, że od 1 stycznia 2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach rozpocznie wdrażanie programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

I. wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) co najmniej klasy 4 i wyższej możliwe jest na terenach, gdzie nie występują przekroczenia norm jakości powietrza i gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,

II. podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z likwidacją kotła/pieca,

III. termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków,

ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), (możliwe jest dofinansowanie częściowe termomodernizacji),wynikająca  z  opracowania  zawierającego  opis  stanu  istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii,

IV. zakup  i  montaż  nowych  kolektorów  słonecznych, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych,

V. zakup i montaż nowych pomp ciepła, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych,

VI. zakup  i  montaż  nowych  instalacji  fotowoltaicznych, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych nadwyżek energii elektrycznej do sieci,

VII. zakup  i  montaż  nowych  instalacji  wykorzystującej  energię  wiatru, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych nadwyżek energii elektrycznej do sieci.

Termin składania wniosków ogłoszony będzie w 2016r.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie preferencyjnej pożyczki do wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2,5% w stosunku rocznym.

Pożyczka może być udzielona na okres do  8  lat (wliczając okres karencji), liczonych od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Zarząd Funduszu  może okres ten wydłużyć do 12 lat.

Na wniosek wnioskodawcy istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy, liczonej od daty pierwszej  planowanej wypłaty środków przez Fundusz.

Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości do 25 % w zależności od okresu spłaty i terminowości dokonywania spłaty:

a. powyżej trzech lat spłaty (łącznie z okresem karencji) –25% umorzenia,

b. w przypadku krótszego okresu spłaty- za każdy rok poniżej 3 lat umorzenie jest zmniejszane o 5 punków procentowych,

c. umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres spłaty wynosi do 12 miesięcy włącznie z okresem karencji,

W przypadku wykonania kompleksowej termomodernizacji obiektu (wraz z modernizacją źródła ciepła na potrzeby co i cwu umorzenie ulegnie zwiększeniu
o 5 punktów procentowych).

Poniżej załączamy szczegółowe warunki i postanowienia programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”.

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ : Program dla osób fizycznych.pdf 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...