Plany zamówień publicznych


Plan zamówień publicznych na 2021 rok- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/2021_BZP%2000003639_01_Plan.pdf

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - aktualizacja