Wiadomości - Aktualności

31 stycznia upływa podstawowy termin złożenia wniosku o dodatek osłonowy. Jeżeli wniosek wpłynie w okresie od 1.02. do 31.10- wsparcie zostanie przyznane w takiej samej kwocie, ale wypłacone będzie jednorazowo w terminie do 2.12.2022

Dodał: Data: 2022-01-25 09:50:00 (czytane: 638)

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, podczas składania wniosku prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego- zakrycie maseczką nosa i ust oraz zachowanie odległości między osobami przebywającymi w Biurze Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP lub umieścić w skrzynce na korespondencję zamontowanej przy wejściu głównym do Urzędu. Jednocześnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie na ostatnią chwilę, kwestii złożenia wniosku.   

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać od 10 stycznia 2022 r.  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

Druk wniosku  można pobrać ze strony internetowej Urzędu (poniżej) bądź z Biura Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

 

 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)

dodatek osłonowy

Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zmiana systemu obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na koronawirusa i ustanowionym przez administrację rządową, na podstawie Rozporządzenia...