Dane teleadresowe


Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Godziny urzędowania: 7-15

Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

BURMISTRZ - Ryszard Zych, tel.: 41-3779-800 w. 34, pok. Nr 9, ryszard.zych@stopnica.pl,

ZASTĘPCA BURMISTRZA- Mirosław Rajtar, tel.: 41-3779-802, pok. Nr 7, miroslawrajtar@stopnica.pl,

SEKRETARZ- Józef Podsiadło, tel.: 41-3779-800 w. 36, pok. Nr 11, sekretarz@stopnica.pl,

REFERAT FINANSOWY - finanse@stopnica.pl pok. Nr 5 A-C

SKARBNIK – Kierownik Referatu - Agnieszka Nowak, tel.: 41-3779-816, skarbnik@stopnica.pl,

Renata Woźniak - Zastępca Skarbnika - tel.: 41-3779-817, renata.w@stopnica.pl,

Elżbieta Łukasik - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41-3779-808,  finanse45@stopnica.pl

Wiesława Łukasik - Inspektor ds. księgowości budżetowej, tel.: 41-3779-817, wieslawa@stopnica.pl,

Anna Nawrot - Inspektor ds. wymiar podatków i opłat, tel. 41-3779-808  finanse47@stopnica.pl

Anna Sobiegraj - Inspektor ds. księgowości podatkowej, tel.: 41-3779-808 anna.sobiegraj@stopnica.pl,

Monika Wróbel – Inspektor ds. finansowych, tel. 41 3779 219 (Wolica Nr 52A), woda@stopnica.pl

Katarzyna Rasała – Inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. 41 3779 817, windykacja.gok@stopnica.pl

Tomasz Łach - pomoc administracyjna ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41-3779-808, tomasz.lach@stopnica.pl

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA, budownictwo@stopnica.pl

Kierownik Referatu – Krzysztof Rogala, tel.: 41-3779-801, pok. 6, krzysztof.r@stopnica.pl,

Joanna Jagiełło- Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska,  tel.41-3779-804, pok. Nr 8, joanna.j@stopnica.pl

Mirosław Siekierski - Inspektor ds. budowy dróg, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, tel.: 41-3779-806, pok. Nr 18, miroslaws@stopnica.pl

Justyna Kopeć- Pomoc administracyjna, tel. 41 3779 804, pok. Nr 8, justyna@stopnica.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu – Marta Katarzyna Kapusta, tel.41-3779-804, pok. 8, marta.kapusta@stopnica.pl

Izabela Nycz – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 41 3779 219 (Wolica Nr 52A) - zgk@stopnica.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC, Inspektor ds. organizacji oświaty - Justyna Wach-Rajtar - tel. 41 3779 815, pok. Nr 15 usc@stopnica.pl, oswiata@stopnica.pl,

Zastępca Kierownika USC - Marta Katarzyna Kapusta, tel.41-3779-804 pok. 8. marta.kapusta@stopnica.pl 

Grażyna Grabowska – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 41-3779-811, pok. Nr 14, ewlud@stopnica.pl,


SAMODZIELNE STANOWISKA:

Żaneta Stolarska - sekretariat : tel. 41-3779-800, pok. Nr 10, sekretariat@stopnica.pl 

Zofia Marzec – Inspektor ds. obsługi organów gminy i kadr, tel.: 41-3779-807, pok. Nr 12, zofia.marzec@stopnica.pl, 

Mariusz Szcześniak – Inspektor ds. obronnych i informatycznych, tel.: 41-3779-805, pok. Nr 17, admin@stopnica.pl, 

Teresa Sieruga - Pełnomocnik  ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, tel.: 41-3779-800, pok. Nr 16, Teresa.S@stopnica.pl, 

Monika Durnaś - pomoc administracyjna ds. działalności gospodarczej, rolnictwa, tel.: 41 - 3779 - 814, pok. Nr 16, monika.durnas@stopnica.pl, 


MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Kierownik GOPS- Ewa Naporowska, tel: 41 3779 812, pokój Nr 2, e-mail: gops@stopnica.pl,

Kamila Ziemniak- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel: 41 3779 800 wew. 22, pokój Nr 1, e-mail: gops_sr@stopnica.pl,

Sylwia Dudek- Aspirant pracy socjalnej, tel: 41 3779 800 wew. 22, pokój Nr 1, e-mail: gops.dudek@stopnica.pl,

Dorota Kowal- Starszy pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój Nr 3, e-mail: gops.kowal@stopnica.pl,

Elżbieta Krzystek- Starszy pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój Nr 3, e-mail: gops.krzystek@stopnica.pl,

Paulina Kowalska - Kawa - Pracownik socjalny, tel. 41 3779813, pokój Nr 3, 

Anna Makowska- Pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój Nr 3, e-mail: gops.suchojad@stopnica.pl,

Paulina Bławat- Główny księgowy, tel. 41 3779 814, pokój nr 4, e-mail: gops.finanse@stopnica.pl,

Katarzyna Ratusznik - Asystent rodziny, tel. 413779800 wew. 22, pokój Nr. 1,