Wiadomości

Aktualności:

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2017-02-21 07:20:30 - (czytane 71 razy)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz dnia 2017-02-15 20:17:53 - (czytane 94 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:

Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Smogorzów nr ewid. działki 435
- klon - szt. 3 o obwodzie pnia: 80 cm, 110 cm, 120 cm
- kasztanowiec - szt. 2 o obwodzie pnia: 330 cm, 250 cm
wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica będzie ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców

Dodał: dnia 2017-02-14 11:39:39 - (czytane 800 razy)

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach którego możliwa będzie instalacja odnawialnych źródeł energii, do dnia 17 marca 2017 r. zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje udziału w projekcie. wiecej»

TAGI:

Walentynkowa projekcja filmowa

Dodał: dnia 2017-02-11 09:20:37 - (czytane 133 razy)

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na projekcję filmu z okazji Dnia Zakochanych. wiecej»

TAGI:

Badania ankietowe GUS

Dodał: Mariusz dnia 2017-02-10 14:45:50 - (czytane 81 razy)

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi badania ankietowe na terenie całego kraju. Badania realizowane są przez ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa świętokrzyskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Kielcach. wiecej»

TAGI:

''Urodziny u Menopauzy''

Dodał: Mariusz dnia 2017-02-09 11:49:41 - (czytane 102 razy)

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy oraz Klub Seniora ''Królewska Oaza'' zapraszają na spektakl pt. ''Urodziny u Menopauzy'' w wykonaniu Grupy Teatralnej Klubu Seniora ze Szczucina. wiecej»

TAGI:

100 tys. zł na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich- nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

Dodał: dnia 2017-02-08 07:14:44 - (czytane 435 razy)

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. wiecej»

TAGI:

ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficjentów do zadawania pytań

Dodał: dnia 2017-02-06 14:10:07 - (czytane 109 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła specjalny formularz umożliwiający beneficjentom zadanie pytania na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. wiecej»

TAGI:

Kredyty inwestycyjne i kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych są dostępne w bankach współpracujących z ARiMR

Dodał: dnia 2017-02-06 13:59:53 - (czytane 107 razy)

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. wiecej»

TAGI:

Ogłoszenia o naborze wniosków

Dodał: dnia 2017-02-06 12:59:35 - (czytane 88 razy)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Królewskiego Ponidzia" wiecej»

TAGI:

Do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2017-02-03 07:51:23 - (czytane 311 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w dniach od 1 do 28 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu, pok. nr 5 (parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2017 r. wiecej»

TAGI:

Kto w 2017 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich?

Dodał: dnia 2017-02-03 07:24:00 - (czytane 207 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowy na świadczenie w 2017 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. wiecej»

TAGI:

Nabór wniosków na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków

Dodał: dnia 2017-02-02 08:56:48 - (czytane 1031 razy)

Od 1 marca mieszkańcy mogą składać wnioski do WFOŚiGW w Kielcach na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków. wiecej»

TAGI:

Stowarzyszenie ''Królewskie Ponidzie'' zaprasza na szkolenie

Dodał: Mariusz dnia 2017-02-02 07:18:31 - (czytane 85 razy)

Szkolenie organizowane jest w związku ze zbliżającym się naborem wniosków z zakresu: Przedsięwzięcia II.3.3. Wspieranie inicjatyw wykorzystujących narzędzia informatyczne w kreowaniu wizerunku obszaru oraz Przedsięwzięcia III.2.2.Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich

Dodał: dnia 2017-01-30 09:40:06 - (czytane 173 razy)

Producenci rolni otrzymają z budżetu państwa 65 proc. dopłaty do składki na ubezpieczenie upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich. wiecej»

TAGI:

Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia

Dodał: dnia 2017-01-28 15:27:01 - (czytane 309 razy)

Zezwolenie na wycinkę nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. wiecej»

TAGI:

Od 18 stycznia wszelkie sprawy związane z premiami dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR

Dodał: dnia 2017-01-28 15:15:02 - (czytane 118 razy)

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" finansowane z PROW 2014 - 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR. wiecej»

TAGI:

Ankieta WFOŚiGW w Kielcach

Dodał: dnia 2017-01-28 15:04:36 - (czytane 126 razy)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji pochodzących od przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, innych instytucji dotyczących planów inwestycyjnych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2017-2019 w zakresie odnawialnych źródeł energii. wiecej»

TAGI:

Obowiązkowe szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-27 15:16:55 - (czytane 401 razy)

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach organizuje obowiązkowe szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy wiecej»

TAGI:

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

Dodał: dnia 2017-01-27 10:18:27 - (czytane 89 razy)

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 możliwy jest tylko w trybie konkurencyjnym. wiecej»

TAGI:

Gminne Centrum Kultury zaprasza na zajęcia w okresie ferii zimowych

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-24 08:29:06 - (czytane 160 razy)

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica na zorganizowane z inicjatywy Gminnego Centrum Kultury we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Stopnicy zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, które odbędą się w okresie ferii zimowych (30 stycznia - 10 lutego 2017r.). wiecej»

TAGI:

Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-19 11:15:58 - (czytane 285 razy)

Podczas ostatniego posiedzenia Kierownictwa resortu rolnictwa został przyjęty harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020, który publikujemy w załączeniu. wiecej»

TAGI:

UWAGA SMOG!

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-17 12:49:06 - (czytane 241 razy)

Ostatnie uderzenie zimy spowodowało, że nad Polską pojawił się SMOG. Jakość powietrza nie jest zadowalająca, a w wielu miastach przekroczone zostały dopuszczalne normy szkodliwych związków.
Ale co to właściwie jest ten SMOG? wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-16 21:50:53 - (czytane 147 razy)

w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. wiecej»

TAGI:

Korzystne zmiany dla uczestników systemów jakości

Dodał: dnia 2017-01-15 19:36:49 - (czytane 141 razy)

Z 3 do 5 lat wydłużony zostanie okres wsparcia, w trakcie którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o refundację kosztów, wynikających z uczestnictwa w wybranym systemie jakości. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do materiału siewnego

Dodał: dnia 2017-01-12 13:06:56 - (czytane 207 razy)

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. wiecej»

TAGI:

Nowe zasady obrotu ziemią rolną - serwis ANR

Dodał: dnia 2017-01-10 15:24:36 - (czytane 246 razy)

Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. wiecej»

TAGI:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego

Dodał: dnia 2017-01-05 12:17:00 - (czytane 473 razy)

W tegorocznej edycji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego odznaczony został Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica. wiecej»

TAGI:

Apel do hodowców drobiu

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-04 13:22:17 - (czytane 423 razy)

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii wiecej»

TAGI:

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-02 12:25:06 - (czytane 629 razy)

W dniu 18 grudnia 2016r. w Zamku Królewskim w Stopnicy odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 50 - lecia pożycia małżeńskiego. wiecej»

TAGI:

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

Dodał: dnia 2017-01-01 18:38:58 - (czytane 322 razy)

W związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie województwa świętokrzyskiego załączamy ulotkę informacyjną dotyczącą przedmiotowej sprawy. wiecej»

TAGI:

Życzenia Noworoczne

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-30 14:22:48 - (czytane 263 razy)

Szanowni Państwo! Minął kolejny rok ważny dla naszej społeczności lokalnej. Rok zapisany wysiłkiem i nadzieją. Spróbujmy oderwać się od codziennego zgiełku, spojrzeć na mijające 12 miesięcy z dystansu, aby móc zebrać myśli i siły na Nowy Rok! wiecej»

TAGI:

Zbiórka krwi

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-30 14:04:40 - (czytane 228 razy)

W dniu 8 stycznia 2017r. (niedziela) w Gminnym Centrum Kultury odbędzie się zbiórka krwi. wiecej»

TAGI:

Komunikat

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-28 08:31:35 - (czytane 210 razy)

Komunikat Państwowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju w sprawie wystąpienia na terenie Polski kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina, że w dniu 31 grudnia upływa termin dokonania spisu zwierząt

Dodał: dnia 2016-12-27 10:16:04 - (czytane 195 razy)

Wprowadzony został obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt (bydła, owiec, kóz i świń) przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. wiecej»

TAGI:

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-27 09:21:40 - (czytane 210 razy)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Życzenia Świąteczne

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-23 10:57:36 - (czytane 193 razy)

Życzenia dla Mieszkańców Gminy Stopnica wiecej»

TAGI:

Ustawa o ziemi - pytania i odpowiedzi

Dodał: dnia 2016-12-21 15:01:21 - (czytane 457 razy)

Za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017r.

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-20 11:29:27 - (czytane 768 razy)

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. wiecej»

TAGI:

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków i opłat lokalnych

Dodał: dnia 2016-12-18 12:32:23 - (czytane 449 razy)

Rada Miejska w Stopnicy, na wniosek Burmistrza, mając na celu dobro mieszkańców Gminy obniżyła stawki podatków i opłat lokalnych oraz taryfy za wodę i ścieki na 2017 rok. Górne stawki podatków i opłat (od nieruchomości i środków transportowych) ustalone przez Ministra Finansów na 2017 rok zostały obniżone do wysokości obowiązującej w 2016 roku. wiecej»

TAGI:

I Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-16 07:48:50 - (czytane 235 razy)

W niedzielę 11 grudnia w Stopnicy odbył się I Turniej Piki Siatkowej Dziewcząt.
W turnieju uczestniczyły zespoły dziewcząt z Bogorii, Solca –Zdroju oraz dwie drużyny reprezentujące Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ze Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Zaproszenie na Wieczór Wigilijny

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-14 08:46:58 - (czytane 232 razy)

Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze Stowarzyszeniem Stopniczanki, Klubem Seniora oraz LGR Świętokrzyski Karp zapraszają mieszkańców Gminy Stopnica na Wieczór Wigilijny.
Uroczyste spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-14 08:34:41 - (czytane 209 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:
Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid. działki 29/3 wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-14 08:19:43 - (czytane 186 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:
Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Klępie Górne nr ewid. działki 220
wierzba szt. 3 o obwodzie pnia: 98 cm, 125 cm, 133 cm wiecej»

TAGI:

Lodowisko miejskie w Stopnicy już otwarte!

Dodał: dnia 2016-12-13 07:08:43 - (czytane 1695 razy)

Oddajemy do Państwa dyspozycji lodowisko o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska.
wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na spotkanie dotyczące ekonomii społecznej

Dodał: dnia 2016-12-09 07:28:30 - (czytane 260 razy)

Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia wiecej»

TAGI:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Dodał: dnia 2016-12-08 09:34:37 - (czytane 313 razy)

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, Rada Miejska obniżyła ceny opłat za ścieki w 2017 rok. Ceny za dostawę wody pozostają bez zmian. wiecej»

TAGI:

"Moja firma-mój sukces"- dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Dodał: dnia 2016-12-07 08:50:17 - (czytane 260 razy)

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. wiecej»

TAGI:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica"

Dodał: dnia 2016-12-07 08:37:00 - (czytane 281 razy)

W ramach projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica" Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. wiecej»

TAGI:

Program MALUCH plus 2017

Dodał: Mariusz dnia 2016-12-06 11:17:18 - (czytane 299 razy)

Rusza Program MALUCH plus 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus", konkurs „MALUCH plus” 2017. wiecej»

TAGI: