Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Buskim w 2020 r.

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Miejsko-Gminnego Centrum   
   Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, działający zgodnie z poniższym   
   harmonogramem:

Wtorek:

od godz.

900

do godz.

1300

Środa

od godz.

900

do godz.

1300

Czwartek

od godz.

900

do godz.

1300

Piątek

od godz.

900

do godz.

1300

Numer telefonu do punktu 41 377 98 57 czynny w godzinach otwarcia punktu

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej
w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Nieodpłatnych porad prawnych udziela radca prawny.

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego
   w Busku –Zdroju ul. Mickiewicza 15, lokal biurowy Nr 1C działający zgodnie z poniższym   
   harmonogramem:

Poniedziałek:

od godz.

1200

do godz.

1600

Wtorek:

od godz.

900

do godz.

1300

Środa

od godz.

800

do godz.

1200

Czwartek

od godz.

900

do godz.

1300

Piątek

od godz.

900

do godz.

1300

Telefon kontaktowy: 41 370 50 29 czynny w godzinach otwarcia punktu

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Gminnego    
   Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5, działający zgodnie z poniższym   
   harmonogramem:

 

Poniedziałek:

od godz.

1200

do godz.

1600

Telefon kontaktowy: 41 234 54 27 czynny w godzinach otwarcia punktu

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej
w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Nieodpłatnych porad prawnych udziela radca prawny.

- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku  
   Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5, działający zgodnie   
   z poniższym harmonogramem:

 

Środa:

od godz.

1115

do godz.

1530

Piątek:

od godz.

700

do godz.

1115

Telefon kontaktowy: 41 234 54 27 czynny w godzinach otwarcia punktu 

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej
w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela doradca obywatelski.

- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku   
  Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju ul. Partyzantów 8A, działający zgodnie   
  z poniższym harmonogramem:

Wtorek:

od godz.

900

do godz.

1315

Czwartek:

od godz.

800

do godz.

1215

Telefon kontaktowy: 41 306 71 30 czynny w godzinach otwarcia punktu

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej
w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela doradca obywatelski.

- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku Miejsko- 
   Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, działający zgodnie  
   z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:

od godz.

900

do godz.

1315

Telefon kontaktowy: 41 377 98 57 czynny w godzinach otwarcia punktu

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej
w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela doradca obywatelski.Telefoniczne umawianie wizyt – poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 730-1530 pod numerem telefonu 41 370 50 11

 

Info_o_punkt_nieod_pom_praw_oraz_nieod_porad_obywatel.docxInformacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Info_o_punkt_nieod_pom_praw_oraz_nieod_porad_obywatel.docx - 16.667 KB)

Data publikacji: 2020-01-15 23:20:24 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Informacja_pomoc_prawna.docxInformacja pomoc prawna (Informacja_pomoc_prawna.docx - 17.124 KB)

Data publikacji: 2020-01-15 23:19:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Nieod_mediacja.docxNieodpłatna mediacja (Nieod_mediacja.docx - 14.612 KB)

Data publikacji: 2020-01-15 23:19:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Info_nieod_porad.docxInformacja nieodpłatne poradnictwo (Info_nieod_porad.docx - 16.357 KB)

Data publikacji: 2020-01-15 23:20:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak