Wiadomości

Dla przedsiębiorcy:

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Dodał: dnia 2017-03-14 07:10:46 - (czytane 187 razy)

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. wiecej»

TAGI:

Regionalne Targi Pracy

Dodał: Mariusz dnia 2017-03-07 07:33:00 - (czytane 209 razy)

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju zapraszają na Regionalne Targi Pracy pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa. wiecej»

TAGI:

100 tys. zł na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich- nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

Dodał: dnia 2017-02-08 07:14:44 - (czytane 571 razy)

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. wiecej»

TAGI:

Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia

Dodał: dnia 2017-01-28 15:27:01 - (czytane 406 razy)

Zezwolenie na wycinkę nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. wiecej»

TAGI:

Ankieta WFOŚiGW w Kielcach

Dodał: dnia 2017-01-28 15:04:36 - (czytane 207 razy)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji pochodzących od przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, innych instytucji dotyczących planów inwestycyjnych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2017-2019 w zakresie odnawialnych źródeł energii. wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na spotkanie dotyczące ekonomii społecznej

Dodał: dnia 2016-12-09 07:28:30 - (czytane 319 razy)

Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia wiecej»

TAGI:

"Moja firma-mój sukces"- dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Dodał: dnia 2016-12-07 08:50:17 - (czytane 318 razy)

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. wiecej»

TAGI:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica"

Dodał: dnia 2016-12-07 08:37:00 - (czytane 335 razy)

W ramach projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica" Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. wiecej»

TAGI:

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie

Dodał: dnia 2016-11-20 13:31:11 - (czytane 393 razy)

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1. wiecej»

TAGI:

Zyskaj dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 24.000 zł

Dodał: dnia 2016-11-20 13:20:06 - (czytane 362 razy)

Zapraszamy osoby niezatrudnione (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30 r. ż. zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim".
wiecej»

TAGI:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dodał: Mariusz dnia 2016-11-10 14:04:33 - (czytane 290 razy)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” wiecej»

TAGI:

Chcesz pozyskać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej- przyjdź na szkolenie

Dodał: dnia 2016-10-13 17:10:21 - (czytane 373 razy)

Stowarzyszenie LGD “Królewskie Ponidzie” zaprasza na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz omówienie formularza biznesplanu na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020.

wiecej»

TAGI:

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodał: Mariusz dnia 2016-07-04 07:33:40 - (czytane 823 razy)

Zachęcamy Państwa do udziału w realizacji projektu pt.: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” realizowanego przez firmę AMD Group na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach nr RPSW.10.04.01-26-0024/15-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. wiecej»

TAGI:

Potencjalne źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorców na założenie i rozwój własnej firmy

Dodał: dnia 2016-06-08 12:55:51 - (czytane 642 razy)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przedstawia poniżej potencjalne źródła finansowania w formie bezzwrotnych dotacji lub preferencyjnych pożyczek dla osób zamierzających założyć własną firmę bądź prowadzących działalność gospodarczą. wiecej»

TAGI:

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-25 10:29:43 - (czytane 573 razy)

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP). wiecej»

TAGI:

40 100 zł na założenie własnej firmy

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-18 13:41:49 - (czytane 680 razy)

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości od 1 czerwca 2016r. rozpoczyna kolejny nabór do projektu ,,Przedsiębiorczość bez barier” wiecej»

TAGI:

Forum Przedsiębiorczości w Stopnicy

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-02 08:51:35 - (czytane 866 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica oraz Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" zapraszają na Forum Przedsiębiorczości w Stopnicy, które odbędzie się 31 maja (wtorek) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15. wiecej»

TAGI:

Internet szerokopasmowy w Polsce Wschodniej

Dodał: Mariusz dnia 2016-04-15 08:59:51 - (czytane 590 razy)

Internet szerokopasmowy w Polsce Wschodniej - projekty "ostatniej mili" współfinansowane z Programu Rozwój Polski Wschodniej wiecej»

TAGI:

Dowiedz się jak pozyskać dotację!

Dodał: Mariusz dnia 2016-04-07 07:50:34 - (czytane 664 razy)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji. wiecej»

TAGI:

Dotacje w wysokości 32 200 zł na założenie własnej firmy

Dodał: Mariusz dnia 2016-03-31 07:26:27 - (czytane 1176 razy)

Firma AMD Group na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizować będzie projekt pt.: "Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Od 1 marca rusza nabór wniosków o dotację w wysokości 40 000 zł na założenie własnej firmy

Dodał: PatrykL dnia 2016-03-01 08:43:02 - (czytane 722 razy)

W dniach od 1 do 21 marca 2016r. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu prowadzić będzie nabór do projektu pn. „Przedsiębiorczość bez barier”. wiecej»

TAGI:

40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodał: PatrykL dnia 2016-02-15 07:40:36 - (czytane 1317 razy)

W dniach od 1 do 21 marca 2016r. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu prowadzić będzie nabór do projektu pn. „Przedsiębiorczość bez barier”. wiecej»

TAGI:

Lodówki do rejestracji. Obowiązek, o którym nikt nie wie

Dodał: PatrykL dnia 2016-02-12 12:18:37 - (czytane 1375 razy)

Jeśli do 14 marca handlowcy, rolnicy i farmaceuci nie zgłoszą swoich urządzeń chłodniczych, zapłacą wysokie kary. wiecej»

TAGI:

Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Dodał: PatrykL dnia 2016-02-11 08:24:18 - (czytane 1124 razy)

Załączamy zasady określające warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju środków na podjęcie działalności gospodarczej. wiecej»

TAGI:

Kurs obsługi wózka widłowego

Dodał: PatrykL dnia 2016-01-28 08:31:37 - (czytane 1002 razy)

wiecej»

TAGI:

Szansa na środki finansowe na założenie własnej firmy

Dodał: PatrykL dnia 2016-01-28 08:27:17 - (czytane 799 razy)

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Przedsiębiorczość bez barier”. wiecej»

TAGI:

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało harmonogram ogłaszania konkursów w ramach PROW 2014-2020

Dodał: PatrykL dnia 2016-01-22 07:29:26 - (czytane 1520 razy)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało opracowany w resorcie harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zakłada ogłaszanie naborów wniosków dla poszczególnych działań w następujących terminach: wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie o przetargu

Dodał: PatrykL dnia 2016-01-11 09:27:28 - (czytane 1120 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu: wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica na dobrym miejscu w rankingu GUS obejmującym wartość zrealizowanych inwestycji z udziałem środków UE

Dodał: PatrykL dnia 2015-12-29 08:50:36 - (czytane 1105 razy)

Miło jest nam poinformować, że Gmina Stopnica zajęła dobre miejsce w rankingu opracowanym przez Główny Urząd Statystyczny, który obejmował wartość zrealizowanych na obszarze Gminy Stopnica projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. wiecej»

TAGI:

Dofinansowanie dla osób fizycznych na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków

Dodał: PatrykL dnia 2015-12-21 21:33:13 - (czytane 1456 razy)

Informujemy, że od 1 stycznia 2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach rozpocznie wdrażanie programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”. wiecej»

TAGI:

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków i opłat lokalnych

Dodał: PatrykL dnia 2015-12-11 10:11:36 - (czytane 1258 razy)

Rada Miejska w Stopnicy, na wniosek Burmistrza, mając na celu dobro mieszkańców Gminy obniżyła stawki podatków i opłat lokalnych oraz taryfy za wodę i ścieki na 2016 rok.Górne stawki podatków i opłat (od nieruchomości i środków transportowych) ustalone przez Ministra Finansów na 2016 rok zostały obniżone do wysokości obowiązującej w 2015 roku.
wiecej»

TAGI:

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 - 2020

Dodał: PatrykL dnia 2015-10-21 09:39:42 - (czytane 982 razy)

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. wiecej»

TAGI:

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”

Dodał: PatrykL dnia 2015-10-21 07:54:02 - (czytane 796 razy)

zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. zapisów (założeń, misji, celów, wskaźników) Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z UE na spotkanie informacyjne

Dodał: PatrykL dnia 2015-10-06 11:01:36 - (czytane 798 razy)

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego odwiedzają 14 października 2015r. Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy aby spotykać się z mieszkańcami, którzy chcą uzyskać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich. wiecej»

TAGI:

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok

Dodał: PatrykL dnia 2015-10-05 08:52:00 - (czytane 1151 razy)

Znany jest kurs euro według którego będą obliczane stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich wiecej»

TAGI:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dodał: Mariusz dnia 2015-07-13 14:06:46 - (czytane 1133 razy)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki wiecej»

TAGI:

Propozycja dla przedsiębiorców

Dodał: Mariusz dnia 2015-07-03 13:45:32 - (czytane 1253 razy)

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców wsi Czyżów wyrażony na zebraniu wiejskim informuję, iż Gmina Stopnica zamierza przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej nieruchomość usytuowaną w miejscowości Czyżów o powierzchni 2,22 ha zabudowaną dwu kondygnacyjnym budynkiem, który pełnił rolę szkoły podstawowej. wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie

Dodał: Agnieszka dnia 2015-04-24 11:51:27 - (czytane 930 razy)

Na podstawie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 ze zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Stopnicy ul. Kościuszki 12. wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy

Dodał: Agnieszka dnia 2015-03-17 09:47:10 - (czytane 800 razy)

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 16.03.2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. wiecej»

TAGI:

Spotkanie w sprawie planowania wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020

Dodał: Mariusz Szcześniak dnia 2014-12-05 08:27:21 - (czytane 883 razy)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "G5" zaprasza na spotkanie w sprawie planowania wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020.

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica przyjazna dla przedsiębiorców

Dodał: Mariusz Szcześniak dnia 2014-10-03 07:59:39 - (czytane 1105 razy)

W dniu 23 września 2014r. Rada Gminy Stopnica przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy. wiecej»

TAGI: uchwala, przedsiebiora, ulgi, podatki