Wiadomości - Dla rolnika

Ankieta WFOŚiGW w Kielcach

Dodał: Data: 2017-01-28 15:04:36 (czytane: 1770)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji pochodzących od przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, innych instytucji dotyczących planów inwestycyjnych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2017-2019 w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Zebrane informacje są niezbędne w celu określenia potrzeb finansowych dla zrealizowania koniecznych dla rozwoju regionu przedsięwzięć dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskania energii z instalacji OZE.
Zainteresowane osoby prosimy o przedkładanie informacji w terminie do dnia  4 lutego 2017r. w formie tabelarycznej z wykorzystaniem załączonego formularza.

Formularz do pobrania- http://umig.stopnica.pl/pliki/ankieta_WFOS.pdf


Formularze można składać:

1. Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica (I piętro, sekretariat, pokój nr 10).
2 Za pośrednictwem e-maila na adres: budownictwo@stopnica.pl

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/20/2019

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obowiązkowe szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach organizuje obowiązkowe szkolenie dla osób stosujących środki ochrony...