Wiadomości - Aktualności

APEL O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Dodał: Data: 2021-05-14 09:44:08 (czytane: 1053)

W związku z zaobserwowanym wzrostem ilości odpadów zmieszanych (pozostałości z segregacji, gromadzonych w kontenerach lub czarnych workach) przeprowadzona zostanie kontrola prawidłowości w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

Dotychczas podczas zbiórki odpadów segregowanych zaobserwowano, iż w większości przypadków w/w odpady komunalne gromadzone są prawidłowo, w pojemnikach (workach koloru: żółtego, zielonego i niebieskiego) .

 

 

Niemniej jednak, podczas zbiórki odpadów zmieszanych (pozostałości z segregacji, gromadzonych w kontenerach lub czarnych workach) zauważono, że wstępują w nich odpady, które podlegają segregacji (głównie plastikowe i szklane butelki i opakowania), które powinny trafić do odpowiednich pojemników (worków) przeznaczonych do segregacji.

 

W związku z powyższym, w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kontrola prawidłowości prowadzonej segregacji odpadów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji opadów nastąpi odmowa odbioru odpadów, a na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 40 zł miesięcznie od osoby.

 

Zasady_segregacji_5_frakcji.jpg

ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PAPIER (WOREK W KOLORZE NIEBIESKIM)

WRZUCAMY: gazety, książki, czasopisma, zeszyty, tekturę, czyste torby papierowe, puste pudła tekturowe, ścinki papierowe.

 

UWAGA!!!  Nie wrzucamy mokrego, zabrudzonego  papieru.

 

NIE WRZUCAMY: kartonów po mleku i napojach, zatłuszczonego papieru, lakierowanego lub foliowego papieru, tapet, kalki, ręczników i chusteczek jednorazowych, worków po materiałach budowlanych, paragonów, zdjęć.

SZKŁO (WOREK W KOLORZE ZIELONYM)

 

WRZUCAMY: szklane butelki, słoiki i szklane pojemniki po art. spożywczych i kosmetykach (szkło opakowaniowe) bez zakrętek.

 

UWAGA!!!  Opróżniamy szkło z resztek żywności!

 

NIE WRZUCAMY: szyb, ceramiki, szkła stołowego (np. kieliszków, szklanek), porcelany, fajansu, szkła żaroodpornego, luster, kryształów, żarówek, świetlówek, reflektorów, szyb samochodowych, termometrów i strzykawek,  monitorów i lamp TV, szkła zbrojonego, zniczy i szklanych figurek, zakrętek z butelek bądź słoików.

 

PLASTIK, METAL (WOREK W KOLORZE ŻÓŁTYM)

 

WRZUCAMY: butelki plastikowe typu PET po napojach, opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, worki po mleku, torebki plastikowe i reklamówki, czystą folię aluminiową, puste opakowania plastikowe po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej żywności np. mleku i sokach), nakrętki z butelek, metalowe zakrętki i kapsle, puste puszki po żywności i napojach, drobny złom, skrzynki plastikowe, doniczki plastikowe.

 

UWAGA!!! Przed wyrzuceniem opróżniamy a następnie zgniatamy butelki i pojemniki plastikowe oraz kartony po płynnej żywności.

 

NIE WRZUCAMY: opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, brudnych naczyń jednorazowych, styropianu, celofanu, zabrudzonej folii budowlanej, zabrudzonych krwią lub tłuszczem opakowań foliowych, puszek po lakierach, farbach, aerozolach, dużego złomu, baterii, akumulatorów, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie, plastikowych części samochodowych, obudowy plastikowej ze sprzętu RTV i AGD.

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE (WOREK W KOLORZE BRĄZOWYM) [DOTYCZY WYŁĄCZNIE OSÓB KTÓRE WNOSZĄ OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 15 ZŁ za osobę miesięcznie]

 

WRZUCAMY: resztki z jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jajek, chwasty, liście, skoszoną trawę, korę drzew, trociny i drobne gałęzie.

 

UWAGA!!!  Odpady biodegradowalne należy kompostować na terenie własnej posesji bądź zbierać do worka koloru brązowego.

 

W gospodarstwach domowych dla których złożono deklarację o segregowaniu odpadów w pojemniku (czarnym worku) przeznaczonym na pozostałości z segregacji nie mogą znajdować się odpady ulegające biodegradacji (tj. np. pozostałości żywności).  

 

NIE WRZUCAMY: roślin porażonych chorobami i grzybami, kości, mięsa, odchodów zwierzęcych, papierosów, popiołu.

 

 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/POZOSTAŁOŚCI Z SEGREGACJI

(WOREK W KOLORZE CZARNYM)

 

WRZUCAMY: odpady, które nie podlegają segregacji tj.: odpady higieniczne (pieluchy, chusteczki), ceramikę, szkło stołowe, artykuły piśmienne, butelki po olejach spożywczych, paragony, zdjęcia, tekstylia oraz resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego.

 

NIE WRZUCAMY: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii, puszek po farbach lakierach, opakowania po smarach i olejach samochodowych, świetlówek, akumulatorów, przeterminowanych leków, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie,  odpadów budowlanych.

Sobota z Książką w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

12/04/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy oraz KGW "Strzałkowianki" zapraszają. więcej..

Koncert

12/05/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na koncert. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

...