Wiadomości - Aktualności

ARiMR przypomina rolnikom realizującym zobowiązania ekologiczne lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Dodał: Data: 2016-06-08 12:54:21 (czytane: 1900)

Jeżeli u rolnika lub zarządcy, który realizuje zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014 - 2020) kontrola stwierdziła, że plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego, rolnik lub zarządca:

  1. uzupełnia lub poprawia ten plan,
  2. składa oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu do kierownika biura powiatowego Agencji

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowisko-klimatycznej lub płatności ekologicznej.

W przypadku wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i płatności ekologicznej, złożonych w 2015 roku obowiązek uzupełnienia lub poprawy planów w odniesieniu do których stwierdzono niekompletność lub niezgodność w zakresie informacji zawartych we wniosku i załącznikach do niego, złożenie oświadczenia o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu, rolnik lub zarządca zobowiązany jest dokonać najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, tj. do dnia 11 lipca 2016 roku.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowe rozporządzenie MOL- sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

1 czerwca 2016r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków...