Wiadomości - Aktualności

Do 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Data: 2020-07-31 08:42:23 (czytane: 741)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu, biuro podawcze (parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.07.2020 r.).

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dostępny jest poniżej oraz w biurze podawczym Urzędu.

2. Posiadacze bydła powinni doręczyć z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byli posiadaczami w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Od 2019 r. obowiązuje nowy limit 100 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT proszeni są o dołączenie do wniosku oryginałów faktur, które po opieczętowaniu stosownymi adnotacjami i pieczęciami, zostaną skserowane i zwrócone rolnikowi. 

Ponadto w treści wniosku rolnicy powinni dokonać adnotacji o łącznej ilości litrów oleju napędowego, ujętego na przedłożonych fakturach.

Jednocześnie mając na uwadze epidemię koronawirusa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie na ostatnią chwilę, kwestii złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wglądu proszę doręczyć: nakazy płatnicze i umowy dzierżawy.


Proszę pamiętać o podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

Wniosek-  http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Wzor_wniosku_akcyza_2020.pdf

Oświadczenie- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Akcyza_oswiadczenie_2020_2.doc

 

Unable to connect to database