Wiadomości - Dla rolnika

Dotacje w wysokości 32 200 zł na założenie własnej firmy

Dodał: Mariusz Data: 2016-03-31 07:26:27 (czytane: 2897)

Firma AMD Group na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizować będzie projekt pt.: "Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy (I i II profil pomocy) oraz chcą skorzystać ze wsparcia w postaci:
-    jednorazowej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 22 000 zł/osobę,
-    wsparcia pomostowego w wysokości 1700,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy po otwarciu działalności,
-    szkoleń i doradztwa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
-   wsparcia pomostowego doradczego - biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia są bezpłatne.

W projekcie przewidzianych jest łącznie 60 miejsc dla:
-    osób odchodzących z rolnictwa,
-    osób niepełnosprawnych,
-    osób długotrwale bezrobotnych,
-    kobiet – rezerwacja 30% miejsc.

Założeniem projektu jest aby 40% Uczestników projektu stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich.

AMD_dotacja.jpg 


Spośród 60 uczestników projektu, którzy wezmą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do założenia działalności gospodarczej niezależna komisja wyłoni 44 osoby, które przedstawiły najlepsze biznesplany i przyzna im wsparcie finansowe i doradcze.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.amd-group.pl
w Biurze Projektu: ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce
tel.: 882 063 033 lub 882 117 695
e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl

Planowany termin rekrutacji: I połowa kwietnia 2016

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/20/2019

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o wsparcie dla Młodych rolników, Modernizację gospodarstw oraz dopłaty bezpośrednie

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu...