Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica na dobrym miejscu w rankingu GUS obejmującym wartość zrealizowanych inwestycji z udziałem środków UE

Dodał: PatrykL Data: 2015-12-29 08:50:36 (czytane: 1503)

Miło jest nam poinformować, że Gmina Stopnica zajęła dobre miejsce w rankingu opracowanym przez Główny Urząd Statystyczny, który obejmował wartość zrealizowanych na obszarze Gminy Stopnica projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W rankingu sklasyfikowano wszystkie jednostki samorządu terytorialnego spośród gmin wiejskich, miejsko- wiejskich i miejskich, a więc 2 479 podmiotów- Beneficjentów funduszy unijnych. 

Wartość zrealizowanych na obszarze Gminy Stopnica inwestycji wyniosła 56 349 317,68 zł. Nie uwzględnia ona wysokości kosztów poniesionych na operacje współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wyniosły 9 002 053,41 zł.   

Na pierwszym miejscu sklasyfikowane zostało miasto stołeczne Warszawa, na piętnastym natomiast stolica województwa- Kielce.

Tak dobry wynik w rankingu jest oczywiście pokłosiem dużych środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji, które choć uzyskały dofinansowanie w wysokim stopniu (ok. 60 %) wymagały od gminy dysponowania wkładem własnym co wiązało się z koniecznością zaciągnięcia zobowiązań bez których nie możliwa byłaby realizacja projektów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej czy rozbudową oczyszczalni ścieków.

W kolejnym okresie programowania, latach 2016-2020, do zadań priorytetowych zaliczyć  należy pozyskanie środków na budowę przedszkola w Stopnicy, skanalizowanie pozostałych miejscowości Gminy Stopnica, remont dróg gminnych oraz ośrodka zdrowia. Nabory wniosków ogłaszane przez instytucje zarządzające poszczególnymi programami unijnymi na realizację w/w projektów planowane są na 2016r

Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...